Peticion për të ndaluar miratimin e ligjit që lejon zonat e mbrojtura të kthehen në sheshe ndërtimi.

Presidenti i Republikës së Shqipërisë nuk duhet të dekretoj ligjin nr. 21/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 81/2017 Për Zonat e Mbrojtura”.

Pse të firmosni!?

Ky ligj sjell pasoja të pakthyeshme për zonat e mbrojtura të këtij vendi, dhe në këtë mënyrë, cënon rëndë edhe të drejtat dhe interesat e brezave të ardhshëm.

Shqipëria ka me ligj 21.3 % zona të mbrojtura.

Një zonë e mbrojtur në të cilën qëllimi është të mbrojë dhe ruajë diversitetin biologjik në planin afatgjatë. Në pjesën tjetër të territorit të vendit ka mjaftueshëm hapsirë për zhvillime ndërtimore të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë.

Zonat e mbrojtura sigurojnë një gamë të gjerë përfitimesh sociale, mjedisore dhe ekonomike për njerëzit dhe komunitetet në mbarë botën. Ato janë një përqasje e provuar dhe e testuar, zbatuar prej shekujsh për ruajtjen e natyrës dhe burimeve kulturore që lidhen me të, prej komuniteteve lokale, qeverive dhe organizatave të tjera.

Veç të qënurit instrument për ruajtjen e natyrës, zonat e mbrojtura janë thelbësore për t’ju përgjigjur sfidave të sotme, që përfshijnë sigurimin e ushqimit dhe ujit, shëndetin e njeriut dhe mirëqenien, uljen e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe ndryshimet klimatike.

Më shumë informacione në burimet në vijim:
Faktoje / PPNEA / Televizioni SCAN / Mjedisi.al /
MCN TV / Peisazhe

Petition Counter
Duke ngarkuar të dhënat...

Objektivi i arritur 0%

Le të mbledhim të paktën 600 firma!

Duke firmosur këtë peticion, ju garantojmë se të dhënat tuaja do mbeten plotësisht private dhe se nuk do ti shpalosen palëve të treta. Në rastin e përmbushjes së objektivit të fushatës, të dhënat e plotësuara të firmave dixhitale, do ti shpalosen autoriteteve përkatëse në formë të kufizuar. Duke firmosur këtë peticion, ju pranoni gjithashtu të merrni mesazhe informuese lidhur me këtë fushatë dhe çështje të tjera mjedisore. Ju mund të çregjistroheni në çdo moment.

Mjedisi.al

/

FORUMI QYTETAR PËR ZONAT E MBROJTURA

 WE DON'T HAVE MUCH TIME EMPOWER A LIFE BEFORE ITS TOO LATE

Mjedisi Supporters

 WE DON'T HAVE MUCH TIME EMPOWER A LIFE BEFORE ITS TOO LATE

 If it was your last day on Earth, what would you do?
"Your contribution today could earn you sadaqah jariya reward even after you are buried  6ft under"

ISLAM21C SUPPORTED BY MUSLIM INFLUENTIALS

Why does Islam21c exist? 12 influential Muslims explain

"Islam21c is one of the biggest voices of Muslims in Britain"

Ustaad Adnan Rashid 

To increase the glorification of Allah  (SWT)

Shaykh Sulaiman Ghani 

To broaden the horizons and thinking of our Ummah

Shaykh Asim Khan